Алмазбек Атамбаев

20 май: Бүгүнкү күндүн окуялары