Алмазбек Атамбаев

18 август: Бүгүнкү күндүн окуялары