Алмазбек Атамбаев

20 февраль: Бүгүнкү күндүн окуялары