Алмазбек Атамбаев

«Кыргыз Республикасынын Өкмөтү жөнүндө» конституциялык Мыйзамга өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилди

22-июль 2013-жыл

Кыргыз Республикасынын Президенти Алмазбек Атамбаев «Кыргыз Республикасынын Өкмөтү жөнүндө» Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү тууралуу» Кыргыз Республикасынын Мыйзамына кол койду.

Мыйзамды Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеши 2013-жылдын 13-июнунда кабыл алган.

Ал ченемдердин карама-каршылыгын жана кайталануусун жокко чыгарууга багытталган бир катар жоболорду тактоо максатында, ошондой эле Өкмөттүн тутумунда иш-милдетин аткарган мамлекеттик органдардын ишин оптималдаштыруу үчүн кабыл алынган.

Конституциялык мыйзам расмий жарыяланган күндөн баштап күчүнө кирет.

Мыйзамдын тексти >>>.